Lindrödssvin

Vi föder upp Linderödssvin i liten skala, till främst självhushåll och markberedning, men ibland får vi grisar över som vi kan tänka oss att sälja som levande djur till dig som är intresserad av att ha en egen gris.

Våra Linderödssvin är renrasiga och går att ansluta till genbanken via föreningen Landtsvinet. Vi följer föreningens riktlinjer och riktpriser för försäljning.

Nedan följer en kort information om våra Linderödssvin.

Våra lindrödssvin får en foderblandning på ca 60 % av krossad korn, 20% ärtor 20 % majs  samt lite vitaminer och en del matrester från hushållet. De får även rikligt med trädsgårdsavfall beroende av säsong, såsom , löv, gräs, brännässlor,fallfrukt och bär eller vad trädgården har att tillgå.

Våra Linderödssvin går ute året om oavsett väder och vind. De har möjlighet att gå in i en box i stallet eller har tillgång till ett sol och vindskydd i anslutning till respektive hage. De bor alltid minst 2 Linderödssvin i varje hage. I bland går vår galt Truls ensam i en intilliggande hage men han har hela tiden närheten till minst en gylta med enbart ett elstängsel emellan, Truls går ensam under den perioden suggorna har kultingar. När galt-kultingarna är stora nog flyttar de över till Truls.

Vi har idagsläget tillgång till 6 ha mark som används under olika årstider. Vi flyttar våra Linderödssvin flera gånger om året mellan hagarna beroende på storlek av kullarna , samt även när det är dags för betäckning.Vi har alltid hagar som ligger i träda för att ny vegitation ska få möjlighet att växa upp igen

Våra Linderödssvin bökar och gräver mycket i marken, däremellan vilar de, gärna nära varandra, ute ibland och inne i svala boxen i bland. De badar gärna i sina gyttjepölar och solar däremellan.

Grundkrav på er som köper Linderödssvin av oss!

En sund djurhållning där ni ser till grisarnas bästa under hela deras livstid. Maten de äter ska vara anpassad för linderödssvin, vi har informationen ni behöver.

En självklarhet är att djuren kan gå ut och in som de vill

Fri tillgång på vatten året om och gytjepöl på sommaren.

Följa svensk djurskyddslag och Föreningen Landtsvinets rekomenderad riktlinjer

Man kan även låna Truls för betäckning. Även här tar vi betalt enligt Föreningen Landtsvinets riktlinjer.

 

 

Riktpriser (exkl. moms)

 

Kulting (ca 3 mån.)   1000 kr
Ungdjur (upp till 6 månader) 1500 kr
Ungdjur (upp till 8 månader) 2500 kr
Ungdjur (upp till 10 månader) 3000 kr
Ungdjur (upp till 12 månader) 3500 kr
Vuxen – över 12 månader 4000 kr
Betäckning (inkl ev. ombetäckning) 2000 kr